Posts Tagged ‘епидемии’

Сигурно прибежище

петък, май 19th, 2017

imagesКогато Анета беше малка се страхуваше да стои в къщи, защото майка ѝ бе алкохоличка. Тя я биеше, дърпаше за косите и крещеше:

– Ти си моето наказание……Заради теб си съсипах живота……Къде е онзи красавец сега да види, какво копие е сътворил…

А след това плачеше, прегръщаше малкото телце на Анета и мълвеше:

– Прости ми, дете, аз съм пропаднала жена……. алкохоличка.

Анета бягаше от прегръдките на майка си и се криеше в градината сред люляковите храсти. Там се чувстваше по-сигурна.

Гъстите им листа се извиваха нагоре, а духнеше ли вятър свеждаха клони към земята. Така се образуваше пространство, където можеше да се скрие.

Там бе тъмно, но през люляковите клончета виждаше слънцето.

– Тук никой не ме вижда, – шепнеше малкото момиченце.

Чувстваше се сигурна скрита в люляковите храсти.

Анета е вече голяма. Майка ѝ отдавна почина и я остави съвсем сама. Сега светът за младото момиче също изглеждаше плашещо място, както порутения ѝ дом едно време.

И как няма да е? Новините са изпълнени със съобщения за земетресения, наводнения, пожари, епидемии, терористични атаки, жестоки убийства, финансова криза.

Но сега тя не се нуждаеше от конкретно място, където да се скрие от ужасите в този свят. Чрез Исус Христос бе благословена с „Божия мир, който никой ум не може да схване“.

Сега Анета имаше сигурно свое прибежище, което никой не можеше да ѝ отнеме. Да, Бог бе нейната закрила и защита.

Наистина ли продължителността на живота в Средните векове е била около 30 години

понеделник, юни 1st, 2015

A1230 години е среден показател за възраст. Разбира се това не означава, че хората са умирали на тази възраст. Цифрата показва по-скоро високото ниво на смъртност.
Около половината деца умирали преди да навършат 2-годишна възраст. Ако човек успеел да прескочи детската възраст, той живеел повече от 30 години.
30 е действителната средна температура в болниците. Цифрата е доста ниска, ако imagesсравняваме детската смъртност и смъртта през голямото количество войни и епидемии.
През 19 век с появата на идустриализацията, положението става още по-тежко.
В най-бедните райони на Лондон средната продължителност на мъжете от работническата класа спада до 16 години, но след това с напредване на медицината тази възраст се е увеличила.