Помогнал му

април 19th, 2014

indexМолитвата е като дишането. Тя е нещо без, което не можем и ни учи на много неща.

Една вечер Спърджън проповядвал в Лондон за подвига на дякон Стефан. Някой от публиката му подвикнал подигравателно:

- И какво е направил Бог за Стефан, като са го убивали с камъни?

- Как какво? – учудил се Спърджън. – Помогнал му е да се помоли за обвинителите и убийците си с думите: „Не им считай това за грях“.

Без лицемерие, но с болка

април 19th, 2014

Christian-Life_013Известният майор Андре рискувал сигурността на младата американска нация чрез прибързани и злополучни“предателски действия“. за това той бил осъден на смърт.

Маршал казва за подписването на тази смъртна присъда, подписана от Вашингтон:

- Може би няма случай в живота на главнокомандващия, когато да се е подчинил с по-голяма неохота на суровите заповеди на дълга и политиката.

Дабни отбелязва, че страданието на Вашингтон към Андре е „истинско и дълбоко“ Той е имал пълната власт да го убие или да го остави жив.

Защо тогава е подписъл смъртната му присъда?

Дабни обяснява:

- Волята на Вашингтон да подпише смъртната присъда на Андре не произлиза от това, че състраданието му е повърхностно или престорено, а от факта, че разумно е уравновесено от комплексни висши решения …. на мъдрост, дълг, патриотизъм и морално възмущение.

Представете си, че Андре има защитник, който чува думите на Вашингтон:

- Правя това с най-голяма неохота и желание..

Тогава защитникът би казал:

- Щом си върховен в тази ситуация, ти имаш пълната физическа възможност да оставиш тази писалка. Но по по подписването на тази заповед ще разберем, , че съжалението ти е лицемерно.

Съжалението е истинско, но е възпрепядствано от по-висш мотив. Вашингтон е имал служебната и физическа власт да освободи престъпника, но не е имал одобрението на собствената си справедливост.

По същия начин стоят нещата и с Бога. Божията безкрайна мъдрост направлява цялата му воля, ръководи и хармонизира, без да подтиска всичките действени закони.

Той иска всички човеци да се спасят и да им бъде простено за всеки грях, защото ги обича, но той не може да пристъпи това, което е постановил. „Заплатата за греха е смърт“. Единственото разрешение на въпроса е кръсната смърт на Исус. Приемането с вяра на това, което Божия Син  е направил за нас ни спасява.

Свеж поглед

април 19th, 2014

imagesЕдна от трагедиите на порастването е, че свикваме с нещата. Това си има и добра страна особено, когато раздразненията престанат да бъдат раздразнения.

Но загубата е голяма, когато свикнем с червенината на изгряващото слънце, с кръглостта на луната, с белотата на снега, мокротата на дъжда, синевата на небето, жуженето на земните пчели, свирнята на щурците, невидимостта на вятъра, незъзнателното постоянно движение на сърцето и диафрагмата, странността на носа и ушите, броя на зрънцата в пясъка върху хилядите плажове, неспирния шум от безбройни вълни и десетки цветя облечени в кралски одежди, които цъфтят в планините и никой не ги вижда освен Бог.

Имайте „свеж поглрд’ върху нещата. Гледайте ги сякаш ги виждате за първи път. Не към празния продукт на натрупания с хилядолетия безценни случайности, за които никое дете не мечтае, но към личната творба на безкрайно силния, изобретателен и жизнерадостен Творец.

Кой е направил земата, моретата и всичко в тях?

Приканвам ви да повярвате като децата, че днес, точно сега, се добавя щрих върху космическото платно. И когато му дойде времето ще разбера с радост, че този щрих е направен от Архитекта, Който нарича Себе Си Алфа и Омега.

С животни в мен, аз се боря от сутрин до вечер

април 19th, 2014

imagesЕдин човек отишъл при един отшелник в пустинята и го попитал какво прави по цял ден.

- Зает съм от сутрин до вечер. Имам два сокола, които трябва да обуздавам, два ястреба, които трябва да дресирам, два заека, които трябва да усмиривам, една змия, за която трябва да се грижа, едно магаре, което трябва да товаря и един лъв, който трябва да укротявам.

- Къде са животните, за които говориш? – попитал човекът.

- Двата сокола са моите очи, двата ястреба са моите ръце, двата заека са краката ми, змията е моя език, магаретое тялото ми, а лъвът е сърцети ми. Със всички тези животни в мен, аз се боря от сутрин до вечер..

Човек живеещ с половин череп

април 19th, 2014

864Британски вестник е публикува снимки на румънски строителен работник, които загубил половината от череп си. Човек се надява, че шокиращите снимки, ще привлекат вниманието на хората и че те ще му помогнат да намерите пари за операцията по възтановяване на черепа му.
Миналата година 24-годишният жител на Румъния – Елвис Ромео- си е ударил главата, след като е загубил равновесие и е паднал от скеле. Вследствие падането от почти 2 метра височина, някои от черепните кости са били натрошени и лекарите е трябвало да премахнат костни фрагменти, за да спаси живота му.
Елвис Ромео бил в кома няколко дена. Той не осъзнавал сериознастта на получената травма, докато не му свалили превръзките и го изписали от болницата.
Отражението му в огледалото разтърсило Ромео. Лявата страна на черепа отсъствала и била защитена само от кожа.
Той може да замени липсващата част от коста на черепа с протеза, но за това са необходими 1500 долара. Тази цена се оказала твърде голяма за мъжа, за това той се обърнал към журналист да разкаже за неговата история. Надява се да намери добри сърца, които да му помогнат с пари, за операцията.