Архив за етикет: хронометър

Какво става, когато се намесваш в чуждите работи

Денят преваляше. Слънцето целуна хребета, а мракът се събуди и запълзя по гористата местност.

Наско и баща му се изкачваха по една планинска пътека. Забелязаха малък облак прах.

Избързаха напред и видяха язовец, който ровеше в стръмния насип. Явно си приготвяше леговище.

Главата и раменете на животното не се виждаха. Те бяха погълнати от дупката. Борсукът енергично копаеше с предните си лапи, а натрупаната пръст изритваше със задните.

Животното бе толкова увлечено в работата си, че не усети натрапниците.

– Гледай го колко е работлив, – засмя се бащата.

– По-добър е от булдозер, – хитро намигна Наско.

До краката на момчето лежеше тънка и дълга пръчка. То не се стърпя и перна с нея язовеца отзад. Ударът не бе силен, но животното подскочи и се обърна.

От войнствената поза и предизвикателния вид на язовеца нищо добро не се очакваше.

– Много е агресивен, – тихо каза бащата, като внимателно наблюдаваше животното.

– Да бягаме, – извика Наско.

И двамата хукнаха по нанадолнището през глава.

Ако някой бе измерил времето им с хронометър, със сигурност щеше да установи, че са счупили някой световен рекорд.

Когато стигнаха подножието на хълма, двамата не можеха да си поемат дъх.

– Защо го удари? – попита бащата.

– Пръчката бе до мен и …….. не устоях на желанието да го перна.

– Това да ни е за урок, – неодобрително поклати глава бащата, – друг път да не се бъркаме в чуждите работи. Нашите ни стигат.

Занимавайте се със своите дела и не си пъхайте носа в чуждите.

Създаден е ръчен атомен часовник

Американската компания Bathys Hawaii е представила прототип на ръчен атомен часовник. Устройството е наречено “ Цезий – 133 “ и не се нуждае от външни източници на данни за висока точност на работата си.
Хронометърът за 1000 години се отклонява с една секунда. Според основателя на компанията д-р Джон Патерсън, технологията използвана за създаването на такъв часовник би изглеждала невъзможна преди 10 години, когато никой не е предполагал, че атомен часовник може да се свие до такъв размер.
В чипа се вмества лазер, нагревател, кухина, в която е положен цезия,  микровълнов филтър и фотодиоден детектор. Безпрецедентното ниво на точност е постигнато чрез използване на същите принципи, както се употребяват в „главния“ атомен часовник на Националния институт за стандарти и технологии в САЩ.
Циферблата на часовника е обичаен аналогов. Захранва се с литиево-йонни батерии. В момента изобретателите на атомния часовник работят на проблема свързан с намаляване на размера на часовника и увеличаване на живота на батерията.