Posts Tagged ‘обем’

Топки тежки на вид като снаряди не потъват

петък, септември 29th, 2017

7173Всички топки за боулинг имат еднакъв обем, но се различават значително по маса.

Само четири типа топки с номера 13, 14, 15 и 16 имат плътност по-висока от тази на водата, т.е. те потъват в нея.

Топки с числа 12 и по-долу плават на повърхността.