Posts Tagged ‘товар’

Усмихвай се въпреки всичко

вторник, март 3rd, 2020

Бе облачно, но не едва ли щеше да завали. Бе неделя и Симеон посети приятеля си Атанас.

Двамата седнаха на пейката в овощната градина и започнаха да разсъждават върху последните събития, които будеха безпокойство.

– В света се случват неща, които много ме притесняват, – загрижено сподели Атанас.

– Същевременно трябва да сме наясно със тях и да не се безпокоим за тях. Просто трябва да ги приемем такива, каквито са, без да се ядосваме.

– Може би си прав, – въздъхна Атанас. – Нужно е да изпитваме доволство и радост от живота, който Бог ни е обезпечил чрез смъртта и възкресението на Своя Син Исус Христос.

– Въпреки тревожните неща, които стават около нас, трябва да си казваме: „Това е денят, който Господ е сътворил. Ще се радвам и ще се веселя в него“, – заяви твърдо Симеон.

– Като християни трябва по-често да се усмихваме, – наблегна Атанас.

– Склони сме да гледаме много строго на нещата, – отбеляза Симеон.

– Нагърбваме се с толкова много товари, за да добием съвършенство, като увеличаваме молитвата си, научаваме наизуст стихове от Библията, включваме се в различни служения и акции.

– Мисля, че в това няма нищо лошо, – поклати глава Симеон, – но ако можехме да се радваме въпреки обстоятелствата, бихме осъзнали, че малко повече смях би облекчил товара ни.

– Да, но в света няма много неща, които биха ни карали да се усмихваме, по-лесно е да намериш нещо макар и дребно, за което да се притесняваш.

– Но нали радостта в Господа е нашата сила, – размаха възторжено ръце Симеон.

Двамата се спогледаха и се усмихнаха един на друг, а след това преминаха в буен и неудържим смях.