Posts Tagged ‘молитва’

Условия за щастлив брак

понеделник, октомври 16th, 2017

imagesИма три условия за щастлив брак.

Първото е любовта. Тя не е само емоционално или физическо привличане, а сериозен ангажимент за живеене с любимия човек.

В 13 глава на Първо Коринтяни е представена любовта от гледната точка на Бога.

Съпрузите трябва да обичат жените си, тъй като Христос обича Църквата. Коя жена няма да отвърне на такова безкористно проявление на любовта?

Второто условие е зрялост. Много от двойките се развеждат при първите затруднения в семейния живот. Зрелостта означава отговорност в действията и решимост да не се търсят лесни начини.

И накрая, третото условие за щастлив брак е вярата. В наше време семейният живот не е лек, а ако в центъра му не е Христос, той става още по-труден.

За успешен и щастлив брак са нужда трима, съпруг, съпруга и Христос. Опитът показва, че бракът винаги е успешен, ако съпругът и съпругата отправят заедно молитви към Бога.

Аз мога прекрасно да дишам

събота, октомври 14th, 2017

0597463001460715629_534824_600x458_actualnoПетър Симеонов служеше в една малка църква.

Тази вечер на богослужението се случи така, че той на никого не положи ръце, а просто се помоли за изцеление на хора, които имаха нужда.

– Боже, ти знаеш кой от присъстващите има нужда от изцерение …..

По време на молитвата Петър забеляза как едно осемгодишно момче скочи от мястото си и побягна към изхода. След 15 минути момчето се върна.

– Момче , ела от пред, – извика го Петър. – Какво стана? Защо избяга навън?

И момчето започна да разказва:

– Аз съм се родил с астма. Тя бе толкова сериозна, че не можех да тичам и да си играя с другите деца. Правех няколко крачки, задъхвах се и падах. Тогава си мислех, че ще умра,  защото не можех да възстановя дишането си.

Всички внимателно слушаха момчето. Всеки от присъстващите усещаше, че се е случило нещо необикновенно.

Лицето на момчето се озари от усмивка и то каза:

– Вие видяхте ли ги тази вечер?

– Кого да сме видели? – попита Павел.

– Вие видяхте ли ангелите? – попита момчето. – Те бяха там горе – посочи с ръка към тавана – и бяха много. Един от тях се спусна към мен, сложи ръката си на гърдите ми. Имах чувството, че изгарям. След това започнах дълбоко да дишам. Вече знаех, че нямам вече астма. Когато ангелът си тръгна, аз изтичах навън и обикалях известно време около колите.

Очите на повечето хора се насълзиха от щастие, а момчето продължи още по-възторжено:

– Аз мога прекрасно да дишам. Ето чуйте сами.

И той започна мощно да диша.Белите му дробове бяха изцерени.

– Слава на Бога, – извикаха мнозина в църквата.

Петър се обърна към присъстващите:

– Тук присъства ли някой от родителите на това дете?

Стана разплакана и щастлива млада жена, която каза:

– Синът ми казва истината. …. Той наистина е бил изцерен.

Ние не виждаме ангелите, за това и не знаем какво правят на нашите богослужения.

Молитва за поддръжка

четвъртък, октомври 12th, 2017

indexДаниел след като чу заповедта на царя, разбра, че за това е нужно не обикновена молитва. Царството висеше на косъм. Царят не мислеше ясно. Той бе на път да убие всички в двора си. Така че Даниел организира своя молитвен екип.

Смятате ли, че подобно на Даниил, от молитвените ви партньори зависи нещо, когато животът ви стане труден?

Времето да си създадете молитвен екип, а не когато се случи нещо лошо. Трябва да имате тези партньори готови, когато се зададе кризата.

В един момент, ще настъпят трудните времена. Ще бъдете помолени да се справите с невъзможни задачи.

На колко приятели ще се обадите, когато сте изправени пред невъзможното?

Вие не се нуждаят от много хора. Но ви трябват четири или пет приятели, които ще ви подкрепят, когато животът ви излезе извън контрол.

Не бъдете като лицемерите

неделя, октомври 8th, 2017

indexМилостинята, молитвата и постът се явяват важни компоненти на духовния ни живот.

Фарисеите ги превърнали в публично шоу, за да получат похвала от другите за собствената си „духовност“.

Исус ги нарича лицемери, които в крайна сметка, няма да получат награда от Бога.

Нашето общение с Бога не бива да бъде на показ, а да общуваме с Него на място, скрито от хорските очи.

Ние сме длъжни да се молим, да постим и да даваме милостиня, не за  наша слава и тогава Бог ще ни въздаде.

Не всички

петък, октомври 6th, 2017

imagesЕдин възрастен човек, който бил християнин, дошъл от село на гости на невярващите си деца в града.

Когато дошло време за вечеря, масата била сложена и всички се нахвърлили върху храната и с шампионска скорост започнали да я поглъщат.

Старецът станал, събрал ръце пред себе си и благодарил на Господа.

След свършване на тази необичайна молитва, един от близките ехидно попитал:

– Какво, всички ли във вашето село се молите преди да ядете?

– Не, не всички, – казал старецът, – свинете, например, не се молят.

Бог чува всички молитви

понеделник, октомври 2nd, 2017

imagesХората много често казват: „Бог отговори на молитвата ми“. Това означава, че Бог им е дал това, което са поискали.

Всъщност Бог винаги отговаря на молитвите на Своите деца, но не винаги отговорът е „да“.
Понякога Той отговаря с „не“ или „почакай“. Това са отговори равностойни на „да“.

Спомнете си как Павел молеше Бога да го отърве от „тръна в плътта“. Но Божият отговор бе „не“.
Бог бе избрал за него по-добър път, водещ към по-голяма зависимост и благодат от Него.

Навярно си спомняте, как Исус се молеше на Отца Си в навечерието на разпятието: „Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша….“ Иначе не биха могли да се спасят хората от света.

Бог най-добре знае от какво се нуждаем. Благодари на Бога и тогава когато Той ти казва: „Не“ или „Почакай“. Той винаги отговаря мъдро.

Приета е

петък, септември 29th, 2017

imagesВасилка се готвеше да излиза. Свекърва ѝ Тодора, знаеше, че отива на молитва в една група, която се събираше в една съседна къща.

Първоначално, когато разбра, че снаха ѝ е повярвала в Господа, подкокороса съпруга си и двамата започнаха да натякват на сина си:

– Изгони я тази попадия.

Тогава Василка събра най-необходимото в един вързоп и се насочи към вратата. Тук вече не я искаха. Мъжът ѝ Сава я настигна и ѝ каза:

– Върни се. Аз нищо не съм ти казвал. Нямам против това, в което си повярвала.

И тя остана. Но мъжът ѝ така и не пожела да чуе за Господа, нито посети събиранията им, но не ѝ забраняваше да ходи при вярващите.

– Василке на молитва ли отиваш? – попита Тодора.

– Да, майко, – каза снахата.

– Аз вярвам, че има Бог и много съжалявам, че до сега съм го отхвърляла, – каза Тодора. – Помолете се там и за мен.

Василка я изгледа изненадано, но тихо каза:

– Добре, ще се помолим за теб.

Тя знаеше, че свекърва ѝ от известно време е болна. Краката не я слушаха вече.

„Е, какво пък, – каза си Василка, – може да ѝ е дошъл акъла в главата“.

Когато влезе при събралите се Василка се обърна към Горан, ръководителят на групата:

– Бях днес много изненадана. Свекърва ми, която не даваше и дума да се каже за Бог, днес поиска да се помолим за нея.

Всички коленичиха и започнаха да се молят.

– Късно е, – каза млада жена потънала в молитва.

Но Горан каза:

– Нека да продължим да се молим за нея, има усещане, че Бог иска да ни каже още нещо за тази болна жена.

– Приета е, – дълбока въздишка се отрони от по-възрастна жена. – Бог я приема.

На другия ден Тодора почина. Василка все още не бе наясно какво се бе случило на молитвата, затова се обърна към Бога:

– Господи, какво стана със свекърва ми?

През нощта Василка сънува сън. Тя видя Тодора в бели дрехи как се издига към небесата.