Posts Tagged ‘младеж’

Отразената любов

четвъртък, юни 4th, 2020

Нели бе дребничка макар и вече на години да минаваше за младеж. Тя седеше на една пейка пред болницата и се чудеше:

– Какво правя тук?

Погледа ѝ бе привлечен от едро яко момиче, което излизаше от болницата. То псуваше и крещеше неприлично.

Нели не се уплаши от него, а го приближи и кротко попита:

– Неприятности ли имате? Мога ли с нещо да ви помогна?

Момичето я погледна гневно и изпсува. След това добави по-спокойно:

– Тук дойдох да прекратя бременността си, а те само ме мотаят … Помисли си добре. В напреднала бременност си. Абортът може да се окаже смъртоносен за теб ….Дрън, дрън, … ако ще правят нещо да го правят….

Нели не одобряваше абортите, но какво можеше да каже на това развилняло се момиче?! Тя се чувстваше безсилна за да спре това безумие.

Изведнъж Нели се усмихна на момичето и попита:

– Преди да си тръгнеш, мога ли да те прегърна?

Момичето бе изумено, но кимна с глава в знак на съгласие.

Нели пристъпи към нея и я обгърна с ръцете си. Момичето се разплака.

Хората непрекъснато се натъкват на тежките последици от постоянните нарушавания на Божите повеления, но Бог им говори:

– Наистина те възлюбих с вечна любов. Затова продължих да ти показвам милост.

Нели в този ден бе отразила Божието сърце изпълнено с любов.

Там пред болницата това нещастно и отблъснато момиче се сблъска с истинската любов.

Бог няма да пренебрегне греха ни, но Той ни обича. Отворил е обятията Си за всеки и ни чака. Спрете да бягате от Него!