Posts Tagged ‘списание’

Трънлива тема

сряда, май 20th, 2020

Ирина тръгна към болницата. От две седмици майка ѝ лежеше там. Бе паднала и я бяха открили лежаща в безсъзнание. Няколко дни прекара в кома, но сега се възстановяваше и се чувстваше добре.

Ирина завари майка си седнала в леглото. Тя четеше някакво списание. Възрастната жена се усмихна на дъщеря си, а тя я целуна по челото.

– Изглеждаш много по-добре, – каза Ирина. – Как се чувстваш?

– Добре. Разбрах, че скоро ще ме изписват.

– О, това е радостно да го чуя! – възкликна Ирина. – Ти си сама в къщата и никой няма край теб. Защо не дойдеш при нас в града?

– Не искам да ви се натрапвам. Добре ми е самичка, – въздъхна тежко възрастната жена.

– За какво натрапване говориш? Пламен много ще се зарадва да бъдеш с нас.

– Да, но … – тя преплете старческите си ръце. – къде е сега Пламен?

Тя питаше за внука си. Дъщеря ѝ живееше сама със сина си.

– Излезе с приятели, нали си го знаеш какъв е, – усмихна ся някак вяло Ирина.

– А вие двамата разбирате ли се добре?

– Да, – смотолеви бързо Ирина.

Възрастната жена се намръщи и попита:

– А работата ти върви ли?

– Да, добре ….

– Пак ли си денонощно там?

Ирина я изгледа в недоумение:

– За какво намекваш? Работа като работа. Вярно е, че понякога ми се налага, да отсъствам по-дълго време от къщи, но Пламен е вече голям. Не започвай пак. Работя и му отделям внимание, когато имам възможност.

– Мисля, че не е достатъчно, – възрастната жена присви вежди.

– Та той порасна. Животът е пред него. Има време и да се сближаваме.

– А ти познаваш ли добре сина си? – въпросът бе доста настойчив.

– Защо винаги ме настъпваш така?

– Не искам да те огорчавам. Искам да ти помогна.

– Да, като непрекъснато ми повтаряш каква ужасна майка съм, – Ирина вече кипеше.

– Мисля, че трябва да поработиш върху отношенията си с Пламен, – малко по-меко каза възрастната жена. – Необходимо е да преосмислиш приоритетите си.

– Трябва да вървя, – Ирина се изправи рязко. – И престани да се бъркаш в живота ми. Стой настрана…..

Ирина хлопна вратата на болничната стая, а възрастната жена се разплака.