Архив на категория: Без категория

Истинският живот

– Искаш ли да намалиш стреса в тези бурни години? – подскочи Стоян и погледна предизвикателно приятеля си.

– Че кой не иска? – повдигна рамене Весо.

– Ето ти едно просто решение, – плесна с ръце Стоян. – Опрости живота си.

– Лесно е да се каже, но опитай да го направиш, – сбърчи нос Весо. – Ние живеем в свят, където простотата е дефицит.

– Тогава сравни сложното си ежедневие с това на предците ти, – предложи Стоян.

– Ние имаме много иновационни техники, но наши свят е много по-сложен, – отбеляза Весо.

– Ако не поемеш контрол над времето и живота си, ще бъдеш затрупани от предизвикваща стрес приливна вълна на сложност, а това ограбва радостта и спокойствието ти, – отбеляза Стоян.

– Искаш да кажеш, – почеса се по главата Весо, – че ако опростя живота си, ще го подобря?

– От време на време се нуждаем от преоткриване на простотата, която е в Христос и в нашата вяра в Него, – наблегна Стоян.

– Истинския живот знае къде отива, кой е източника на сила … Тогава човек е свободен от бъркотии, случайности и припряност, – заключи Весо.

Предпазни мерки

Царят се ядосваше:
– Как може да са събрани толкова малко данъци?!

– Може би не са вписани правилно в счетоводните книги, – подшушна му един от съветниците му.

Владетелят се разяри:

– Доведете ми този събирач на данъци.

Разтреперан бирникът разтвори всички те си счетоводни книги.

– Как смееш, – размаха възмутено ръце царят. – Изяж всичките си бумаги.

А след това заповяда:

– Този го хвърлете в затвора.

Царят назначи нов събирач на данъци.

Минало известно време и владетелят реши да провери как се справя новият.

Новоназначеният донесе счетоводните книги и ги представи пред царя, но всички те бяха направени от хляб.

Владетелят се ядоса и попита разгневен:

– У нас няма ли хартия? Какво е?

– Знаех предварително, че ще се ядосаш и ще ме накараш да изям всички тези книги. За съжаление, аз нямам апетита на предишния, за това взех предпазни мерки.

Събиране на сила

Тони обичаше да рисува. Неговата страст бяха пернатите.

Изучаваше птиците. Улавяше тяхната грация, уязвимост и сила. И така ги отразяваше на платното.

Една от картините си той нарече:“Възстановяване“.

Повечето, които я гледаха, не разбираха художника и питаха:

– Защо сте я озаглавили така? Какво разкривате чрез нея?

Тони само повдигаше рамене и спокойно обясняваше:

– Отразил съм най-голямата слабост на птицата по време на полет …

– Слабост? – изненадваха се попиталите.

– Да, – повдигна глава Тони и се загледа в птицата. – Това е и моментът, в който тя събира сили за предстоящото пътуване.

Хората го гледаха недоумяващо, а той добавяше:

– „Моята благодат е достатъчна за вас, защото моята сила се проявява съвършено в немощ“. Това са Божи думи и заслужават доверие.

О, всеки от нас изпитва определени „тръни“ в живота си.

Подобно на птицата, изобразена от Тони, можем да събираме Божията сила за това, което ни предстои.

Неговата сила ни помага и издига.

Той не падна в реката

Селото на Георги се намираше близо до река. Хората там използваха малките си дървени саморъчно направени лодки, за да посещават други селища по течението по-надолу.

Предприемчивият Нено си бе направил кръчма на брега близо до водата. Там често идваха пиячите от околните села. Един от тях бе и Георги.

Днес бе продал стоките си надолу по реката и сега отиде при Нено да похарчи спечеленото за алкохол. Напи се, залитайки се качи в лодката си и се отправи към селото си.

Алкохолът толкова бе замаял главата му, че той не можеше да гребе и течението го отнесе.

Много пияни падаха в реката, но той остана в лодката.

Когато Георги се събуди, той се бе вцепенил от студ. Трудно раздвижи ръцете си, а след това загреба към дома.

Всички в къщи го бяха отписали, но той се върна.

По това време в селото им бе дошъл млад човек. Когато този младеж чу патилата на Георги му каза:

– Това е Божията любов проявена към теб. Христос пое греховете ни и умря на кръста вместо нас. На третия ден възкръсна …..

И младият човек му разказа подробно за спасителния план На Бога.

Георги го слушаше със зяпнала уста. Накрая каза:

– Толкова много съм пропилял от живота си бе да чуя това ….

Георги с целия си дом отвори сърцето си за Исус и отдаде живота си на Бога.

Какво нямам

Милена си бе такава все се оплакваше и недоволстваше от нещо.

Посъветваха я:

– Иди на психолог.

И тя отиде.

Още от самото начало започна да се жалва:

– Нямам истински приятели, нямам добра заплата, нямам прилична кола, нямам приличен апартамент, нямам вече младост… И нямам надежда да има всичко това някой ден.

Психолога се усмихна и в отговор каза:

– Разбира се, не всичко можете да имате. А списъкът за нямането може да бъде продължен така: нямате сериозна неизлечима болест, нямате дългове за милиони, нямате отговорност за някого, за болен роднина или немощен старец. Не сте инвалид.

Милена бе изненадана от обрата на нещата, а психологът заключи:

– Има много неща, които нямате, но ако запишете това, което нямате, настроението ви ще се подобри незабавно. И ще се появи надежда, че това не само не съществува, но и никога няма да се случи.