Наричат ги терапевти и учители

000000В Сочи са се появили миниатюрни кончета. Те не са за езда. Специалистите ги наричат терапевти и учители.
В много страни на света такива коне са привлечени в програмата за рехабилитация на тежко болни хора.
В конната база „Кентавър“ те помагат на децата да се научат да се грижат за конете. Именно за това са ги въвели и в Америка.
Миниатюрните коне работят в хосписи и домове за възрастни хора.
Тези кончета в Сочи вече работят в рехабилитационната програма.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.