Безпомощност – най-зловещото обучение

Ричард бе разстроен от това, което бе видял днес. Беше ходил на много места, но такова нещо не бе наблюдавал никъде. Той още не можеше да се отърси от тази зловеща картина.

През деня бе посетил един индийски дом. Там видя малко слонче привързано към огромна и твърде тежка верига.

– Нима слончето може да избяга, та сте го завързали така? – Попита Ричард.

– Не, какво говорите, господине! – засмя се индиецът. – Така дресираме слоновете.

– Дресирате?! – озадачи се Ричард.

– Възрастния слон е прекалено силен и не може да бъде вързан с верига, – започна да обяснява индиеца.

– Да, но това е малко слонче! – възкликна Ричард.

– Когато слончето е малко го връзваме с тази тежка верига. Докато расте то свиква с мисълта, че тя не може да бъде разкъсана. Ставайки зрял индивид, слонът притежава нужната сила да се освободи, но тъй като е свикнал, че това не може да стане, не се и опитва да избяга.

Ричард крачеше нервно из стаята си.

Представих си как слончето е заспивало изтощено и как на другия ден отново се е мъчело. На следващия и на по-следващия също… Докато един ден, един ужасено, животното просто е повярвало в своето безсилие и се е примирило с участта си.

Споменът за поражението го е задържал. Но най-лошото е, че вече големият слон никога не дръзва да постави под съмнение този спомен.

– Колко такива вериги са оковали мозъците ни? „Не мога!“ „Това не го заслужавам!“ „Нямам достатъчно сили и способности да го извърша!“ Защо не се опитваме да разкъсаме тези вериги?

Ричард сериозно се замисли.

– Така е, защото когато се опитаме да ги разкъсаме, те не само ни се съпротивляват, но настояват за правото си на съществуване. И то по много хитър начин. Ще си спомните всички си провали, а тих глас ще ви нашепва: „Нали ти казах, нямаше смисъл изобщо да опитваш!“

Това е една зловредна програма, която можем да наречем безспорно „Безпомощност“.

Упорствайте! Не се отказвайте! Вие сте много по-силни особено, когато сте с Господа! Не слушайте какво ви внушават още от деца, облегнете се на Бога!

„И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни“.

Tags: ,

Comments are closed.