Игра на нервите

indexОще в древността лекарите са открили нерви в организма.

Те ги нарекли по сходен начин със стрините музикални инструменти, със същата дума – nervus.

От тук е възникнал изразът за дразнещи действия – играя по  нервите му.

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.