Posts Tagged ‘суровини’

В Холандия е създаден биоразложим автомобил

четвъртък, август 10th, 2017

93649Какво е направено от захар, превозва четири човека и се движи със скорост 80 км/ч?

Биоразложимата кола, ще стане нов етап на екологичния мониторинг.

Пътническата електрична кола е създадена от студенти в Холандия. Тя е направена от смоли, извлечени от захарно цвекло и е покрита с листа от лен.

Само воланът и окачването не са от биологични суровини.

Структурата на автомобила, който са нарекли „Лина“, има същата специфична якост като стъклопласт и тежи 310 кг.

Прототипът не е преминал техническите тестовете, тъй като материала „не се огъва като метал, а се чупи“.

Изискванията да се съкратят замърсяванията на въздуха и усилията да се спрат климатичните изменения са подтикнали автокомпаниите към разработки на алтернативен дизайн.

Получаване на редки метали чрез промени в кристалната решетка на минералите

четвъртък, юни 8th, 2017

000000В Сибирския Физико-техническия институт в Томск учени са създали първата хидрометалургична технология увеличаваща отделения ванадий съдържащ се в желязна руда.

За да се получи желязо, титан и ванадий, учените предложили да се измени кристалната решетка на минералите.

Железния концентрат може да се използва за чугунолеярните заводи, ако в тях титана не надвишава 4%.

Такива показатели не са достигнати от нито един известен способ при преработка на титаномагнитнатова руда. За това богатите местонахождения, които геолозите са разкрили отдавна, до сега не са усвоени.

С помощта на екологично безвредни реактиви учените създали сложни системи, които позволяват селективно отделяне на желязо, титан и ванадий. Металите се извличат не само от повърхността, но и от минералите, което прави добива много по-голям.

Тази технология е особено важна за работата в Арктика, където има големи запаси от минерални суровини.

Новият подход насочен към развитието на технологиите за преработка на рудните изкопаеми може да се използва не само за титановата магнитна руда. В бъдеще се очаква да се отделя злато, уран и много други ценни елементи от минералите.

В Германия ще построят автономно еко селище

вторник, ноември 1st, 2016

000000Германските власти са поставили началото на проект за изграждане на първото еко-селище в историята на страната. Строителството на населения пункт е по технология на Earthship, при която се подразбира почти 100% автономност при поддаване на енергийни ресурси отвън.

Селището е максимално екологично чисто. Това засяга, както процеса на създаването му, така и материалите, които се използват при строителството на селището.

Като строителни материали са използвани  вторични суровини, като например, остатъци от дървен материал, стари гуми, останали суровини от други строителни обекти и подобни такива.

От всичко това ентусиазирана група от строители ще построят няколко къщи за семействата, както и няколко търговски и складови сгради.

Селището ще има своя собствена инфраструктура, включително инфраструктура за ресурси. Потребността от вода ще бъде задоволена от кладенци и събиране на дъждовна вода в по-обемисти съдове.

Осветлението в сградите ще бъде естествено. Електроенергията ще се произвежда от слънчева светлина чрез използване на батерии, които са поставени около селището, както и с помощта на вятърни генератори.

Кравешки тор за производство на биотопливо, суровини за текстилната промишленост и торове

сряда, септември 25th, 2013

В момента екипи от цял ​​свят провеждат мащабно проучване на различни материали, които могат да се използват за ефективно производство на биогорива. Изследвани са растителни източници като просо, царевични стъбла, водорасли и много други.
Скоро  експерти от Университета на Уисконсин – Медисън са установили, че най-обещаващ източник като суровини за производство на етанол е кравешкия тор. Той се използва за производство на биогорива, суровини за текстилната промишленост и торове.
Основа на предложението на специалисти се явява процеса на разлагане на тора, при който се получават различни влакна за различни цели. Определен тип влакна с успех могат да се приложат в текстилната промишленост, други да се гранулират и да се включат в състава на високо ефективни торове, а от трети може да се получи биогориво.
В процеса на разлагането, извършващ се без достъп на кислород, се задействат уникални полимери със специална структурна форма, с разработката на която се занимава компанията  Soil Net LLC. Благодарение на този сложен състав на кравешкия тор, подложен на разделяне се получават различни компоненти, които се сортират.
Учените смятат, че предложения от тях процес може да бъде много полезен, както за малки мандри, така и за големите заводи за производство на биогорива от кравешки тор и минерални съставки.
Наред с другите неща, получаването на биогориво от кравешки тор ще помогне на земеделските стопани да намалят отрицателното въздействие на фермите върху околната среда, което включва миризма, емисии на парниковите газове и замърсяване на почвата и подземните води.

Клетките в нашия организъм

сряда, май 30th, 2012

В твоето тяло различните клетки знаят какво да правят. Кога да растат, кога да спрат да правят това. Кога да произвеждат известни вещества и кога да не ги произвеждат, а и когато ги произвеждат, знаят точно колко — ни повече, ни по-малко. Отделната клетка донякъде е независима химическа фабрика, но всички черпят от общ запас суровини, които им се доставят от обща транспортна система. Всички изхвърлят отпадъците в общи канали и всички заедно допринасят за цялостното съществуване на организма.
Ако един музикант пише симфония, питаш ли коя точно клетка от тялото му е наредила симфонията да бъде написана и е надзиравала композирането й?
Да всяка клетка е същевременно самостоятелна и част от даден орган в тялото. От нейното състояние зависи положението на дадения орган, а от там и на целия организъм. Така, както ние сме индивиди, но съдействаме за изграждането на обществото, така и клетката е част оказваща влияние в организма ни.