Какво е гравитационна биология

PlantSpace-825x510Гравитационната биология е дисциплина, която изучава влиянието на гравитацията върху живите организми.

Оказва се, че в условията на хипергравитация размерът на клетките ще бъде по-малък, отколкото в условията на гравитацията на Земята или всяка друга планета. При условията на безтегловност клетките са в състояние да достигнат огромни размери.

Изкуствено отгледани клетки (тъкан) в безтегловност приличат на такива при животните.

Установено е, че в растенията съществува хормон ауксин, който осигурява растежа и удължаването на корена на растението.

Ауксинът се синтезира в надземните части на растението, но под въздействието на гравитацията мигрират надолу в корените.

Интересното е, че тези хормони са отговорни за растежа на растението в противоположно направление спрямо гравитацията.

Масовото отглеждане на растения в космоса разкрило много странни отговора на ефектите в безтегловност. В корените на растителните клетки се наблюдава значително изменение в хромозомите.

Освен това, някои корени на растенията  в космоса растат много по-бързо, отколкото на Земята.

Be Sociable, Share!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.